<div id="myExtraContent1"> </div>
<div id="myExtraContent5"> </div>

main info

instrumentation:
violoncello and piano
year:
2011
durata:
10'
commission:
Vilnius Festivals
dedication:
to David Geringas
première:
02.06.2011
Vilnius Festival, Philharmonic Hall (LT)
David Geringas (vc), Ian Fountain (pno.)
latest revision:
VII/2012
ideas & plans:
a version for cello with orchestra (Gaida Festival 2016)

score

practical

none

texts

in lithuanian
commentum: „komentaras, interpretacija, išradingumas, prasimanymas, fikcija“, klasik. lot. k.; kilęs iš priešdėlio com- ir meminisse (prisiminti).

Kūrinys „commentum“ – tai laisva Chopino „Introdukcijos“ interpretacija, ją vėl perklausius. Nieko nekeičiant, nevertinant ir „nemodernizuojant“, o tik spontaniškai išsakant savo nuomonę. Sukurtas Davidui Geringui ir Ianui Fountainui „Vilniaus festivalių“ užsakymu.
in english
commentum: „comment, interpretation, invention, fabrication, fiction“, in classical Latin; neut. pp. of comminisci „to contrive, devise“, from com-, intensive prefix + base of meminisse (to remember).

commentum is a free rendition of Chopin’s Introduction after listening to it again. Without any alterations, predilections and attempts at ‘modernization,’ but rather like a spontaneous expression of one’s personal opinion.
It was written for David Geringas and Ian Fountain as a commission from the Vilnius Festivals.

reviews

Muzikos barai, Nr. 7-8, 7-8.2011
Laima Jonušienė


(...) V. Baltakas, tarsi pratęsęs S. Kierkegaardo įžvalgas apie atvirą ir paslėptą romantikų ironiją. Šio festivalio pasaulinėje premjeroje įsiminė jo klasiškai skaidraus „Komentaro“ (commentum) žaismingi šlubčiojantys ritminių figūrų pasikartojimai. (...)

Davido Geringo dalyvavimas mūsų muzikos įvykiuose jau savaime – šventė, o šįkart pažadėta romantinė vakaro atmosfera drauge su I. Fountainu tapo sąmojingu, intelektualiu skirtingų laikų stiliaus ieškojimu, tiek interpretuojant romantikus, tiek specialiai festivaliui V. Baltako parašytą F. Chopino „Introdukcijos“ komentarą, kuris buvo pristatytas kaip tiesiog spontaniškas nuomonės išsakymas. Tokiam spontaniškumui ypač pravertė įvairiapusė V. Baltako patirtis, šiuolaikinės kūrybos išmanymas, o tai nėra taip paprasta turint galvoje tokią gausią polistilistiką ir daugybę norinčiųjų nesiremti jokiomis stilistinėmis konvencijomis. Žadėta nuomonė buvo išsakyta pagarbiai ir kandokai, intelektualiai ir aiškiai. Autoriui, regis, net neprireikė sukauptos muzikos teatriškumo patirties. Ši pasaulinė premjera derėjo ir prie atlikėjų nuostatų, ir prie violončelės bei fortepijono ansam- bliškumo. (...)

recordings

commercially available

history