Work | Vykintas Baltakas

Please rotate your device

This page is best viewed in Portrait orientation
(or tap anywhere to view in landscape)

Instrumentation:fl, cl, hn, tpt, trn, perc, 2 vln, vla, vc
Year:2010
Duration:10'
Publisher:UE
Première:

24.10.2010
Transit Festival, Leuven (BE)
Champ d'Action, Vykintas Baltakas (cond.)

Last revision:IV/2011
Note*:originated from RiRo (1995) for soprano and trumpet


* Sollte keine Altposaune vorhanden sein, kann diese durch eine Tenorposaune ersetzt werden.

english  

Vykintas Baltakas’ view of musical composition and conducting is one of reciprocity. He says that both as a composer or conductor "you can influence it, suggest ideas, give it direction, make decisions. You give impulses but you also receive impulses back from the music that you then process again and which then reflects back.” The dictionaries are giving these definitions of the Latin word redditio: a performance of a musical composition or a dramatic role; the act of interpreting something as expressed in an artistic performance. The starting point or formal source for this work was "ri" for soprano and electronics. That work was freely rethought, reinterpretated, commented in Redditio. All musical parameters were extended: color, harmony, space, density ... until it developed some- thing new and separated itself from the source, forming different thoughts and different ways of talking.

2010, Transit Festival Leuven

 
nederlands  

Vykintas Baltakas’ opvatting van muzikale compositie en directie is er één van wederkerigheid. Hi] zegt dat men zowel als componist als in de hoedanigheid van dirigent “kan beïnvloeden, ideeén suggereren, richting geven en beslissingen maken. Men geeft impulsen, maar men kan ook impulsen terugkrijgen van de muziek, die men dan opnieuw verwerkt en die dan op haar beurt opnieuw antwoordt." Woordenboeken geven volgende definities voor het Latijnse woord redditio: een uitvoering van een muzikale compositie of van een dramatische rol; de act van het interpreteren van iets dat wordt uitgedrukt in een artistieke performance. Het vertrekpunt, of ook wel de formele bron voor dit werk was "ri" voor sopraan en elektronica. Deze compositie werd op vrije wijze herdacht, opnieuw geïnterpreteerd en becommentarieerd in Redditio. Alle muzikale parameters werden uitgebreid: kleur, harmonie, ruimte, densiteit, … tot op het punt dat er zich iets nieuws ontwikkeld had, gescheiden van de bron, zodat nieuwe gedachten en manieren van praten gevormd werden.

2010, Transit Festival Leuven

 
lietuviškai  

Redditio (Persakymas, 2010). Žodynuose pateikiamos šios lotyniškojo žodžio redditio interpretacijos: muzikos kūrinio ar vaidmens dramoje atlikimas; atlikimo veiksmas kaip meninio atlikimo išraiška. Kūrinio išeities tašku tapo ankstesnė kompozicija ri (2007) sopranui ir elektronikai, kuri buvo laisva permąstyta ir interpretuota kitomis instrumentų galimybėmis. Plečiant muzikos elementus (spalvą, harmoniją, erdvę) kūrinio struktūra nutolo nuo savo šaltinio ir tapo nauja mintimi. Kompozicija sukurta festivalio Transit (Belgija) užsakymu, premjerą šiame festivalyje 2010 m. spalį atliko autoriaus diriguojamas ansamblis Champ d'Action.

 

7 meno dienos, 05.11.2010
Karina Firkavičiūte: "Vienas faktas apie lietuvių kūrybą svetur"
 

(...) V. Baltako, beje, pastaruosius kelerius metus gyvenančio Liuvene, „Redditio“ yra kitokio pobūdžio, mažiau tirštas garsų prasme, jame daugiau erdvės, tačiau ne tuštumos, gal nėra tiek skaičių. Kompozitorius čia plėtoja ankstesnio savo opuso sopranui ir elektronikai „Ri“ idėjas – formules, motyvus, tembrus. „Redditio“ muzikinė logika taip pat labai išraiškinga. Kompozitoriaus mintis apie abipuses jo ir muzikos sąveikas bei įtakas, pasakyta diskusijoje prieš koncertą, buvo akivaizdi – jis siekė užfiksuoti ir apmąstyti tuos naujus impulsus, kuriuos jam suteikė anksčiau sukurtas kūrinys. Muzikinis rezultatas buvo labai sėkmingas, manyčiau, būtent išieškoto muzikalumo, išraiškingumo, turiningumo prasme. Visą šio koncerto, kuriuo pasibaigė festivalis, programą atliko flamandų ansamblis „Champ d’action“, kuriam V. Baltakas ir dirigavo. Festivalio koncertų salės buvo pilnutėlės. Net diskusijoje apie šiuolaikinės muzikos kritiką nebuvo laisvų vietų. Ir visi išgirdo jau senokai žinomas globalias tiesas, kad rašantieji dažnai turi rasti kompromisą tarp profesionaliai suprastos tiesos ir siekio pritraukti publiką į koncertus, kad kritikai siekia ne tik išsakyti pastabų, bet ir aprašyti skambėjusią muziką, tuo tiesiog norėdami ją papropaguoti, kad skirtingose valstybėse tradiciškai susiklostė įvairios kritikos formos, jos vartotojai, sklaidos priemonių gausa arba jų nebuvimas, įtakos koncertams, užsakymams ir pan. (...)

 

Aš šiuo atveju norėjau pabūti ne kritike, o istorike. Fiksuoju lietuvių kūrybos laimėjimą dar viename tarptautiniame muzikos forume. (...)