Work | Vykintas Baltakas

Please rotate your device

This page is best viewed in Portrait orientation
(or tap anywhere to view in landscape)

Instrumentation:vc, pno
Year:2011
Duration:10'
Commission:Vilnius Festivals
Publisher:UE
Première:

2 June 2011
Vilnius Festival, Philharmonic Hall (LT)
David Geringas (vc), Ian Fountain (pno.)

Dedication:David Geringas
Last revision:VII/2012english  

commentum: „comment, interpretation, invention, fabrication, fiction“, in classical Latin; neut. pp. of comminisci „to contrive, devise“, from com-, intensive prefix + base of meminisse (to remember).

Commentum is a free rendition of Chopin’s Introduction after listening to it again. Without any alterations, predilections and attempts at ‘modernization,’ but rather like a spontaneous expression of one’s personal opinion. It was written for David Geringas and Ian Fountain as a commission from the Vilnius Festivals.

 
lietuviškai  

commentum: „komentaras, interpretacija, išradingumas, prasimanymas, fikcija“, klasik. lot. k.; kilęs iš priešdėlio com- ir meminisse (prisiminti).

Kūrinys „commentum“ – tai laisva Chopino „Introdukcijos“ interpretacija, ją vėl perklausius. Nieko nekeičiant, nevertinant ir „nemodernizuojant“, o tik spontaniškai išsakant savo nuomonę. Sukurtas Davidui Geringui ir Ianui Fountainui „Vilniaus festivalių“ užsakymu.

 

Muzikos barai, Nr. 7-8, 7-8.2011
Laima Jonušienė
 

(...) V. Baltakas, tarsi pratęsęs S. Kierkegaardo įžvalgas apie atvirą ir paslėptą romantikų ironiją. Šio festivalio pasaulinėje premjeroje įsiminė jo klasiškai skaidraus „Komentaro“ (commentum) žaismingi šlubčiojantys ritminių figūrų pasikartojimai. (...)

Davido Geringo dalyvavimas mūsų muzikos įvykiuose jau savaime – šventė, o šįkart pažadėta romantinė vakaro atmosfera drauge su I. Fountainu tapo sąmojingu, intelektualiu skirtingų laikų stiliaus ieškojimu, tiek interpretuojant romantikus, tiek specialiai festivaliui V. Baltako parašytą F. Chopino „Introdukcijos“ komentarą, kuris buvo pristatytas kaip tiesiog spontaniškas nuomonės išsakymas. Tokiam spontaniškumui ypač pravertė įvairiapusė V. Baltako patirtis, šiuolaikinės kūrybos išmanymas, o tai nėra taip paprasta turint galvoje tokią gausią polistilistiką ir daugybę norinčiųjų nesiremti jokiomis stilistinėmis konvencijomis. Žadėta nuomonė buvo išsakyta pagarbiai ir kandokai, intelektualiai ir aiškiai. Autoriui, regis, net neprireikė sukauptos muzikos teatriškumo patirties. Ši pasaulinė premjera derėjo ir prie atlikėjų nuostatų, ir prie violončelės bei fortepijono ansam- bliškumo. (...)