Work | Vykintas Baltakas

Please rotate your device

This page is best viewed in Portrait orientation
(or tap anywhere to view in landscape)

Instrumentation:ob, cl, bcl, acc, vln, vla, electronics
Year:2021
Duration:16'
Commission:Commissioned by the Projektgruppe Neue Musik Bremen
Funded by the Ernst von Siemens Music Foundation
Publisher:CE
Première:

29 oct. 2021
Vilnius (LT), Gaida Festival
LENsemble Vilnius | | Lietuvos Ansamblių Tinklas
Ieva Sipaitytė (violin), Robertas Bliškevičius (viola), Andrius Žiūra (clarinet), Karolis Kolakauskas (clarinet), Tomas Bieliauskas (oboe) Raimondas Sviackevičius (accordion)
Vykintas Baltakas (electronics)

Dedication:Cladi III is dedicated to the memory of Bronius Kutavičius (1932–2021), my first teacher in compositionenglish  

Recently, I have been interested in a certain openness of musical structure, accidents and uncertainties, which can trigger unexpected musical situations, give way to new harmonies, and focus on playfulness, rather than exact realization. I have been looking for an open form and new ways of interaction in my works.

Cladi III develops ideas and uses material from previous compositions like Cladi I for accordion (2020, West German Radio) and Cladi II for ensemble (2021, der/gelbe/klang ensemble). All three works develop an idea of extended unison, a vivid line witch splits up in different trajectories, changing its internal structure, color and density.

I achieve this by desynchronizing instrumental parts, leaving only specific moments for intersection, this way musicians can react more strongly to the musical context and to each other. The electronics connect and expand these lines in space.

Cladi III is dedicated to the memory of Bronius Kutavičius (1932–2021), my first teacher in composition.

Vykintas Baltakas

 
lithuanian  

Cladi III (2021). Mane pastaruoju metu domina paklaidos muzikoje galimybė – tam tikras struktūros atvirumas, galintis kūriniui suteikti naujų sąskambių, atverti nelauktas muzikines situacijas ir sutelkti dėmesį į žaidimą, o ne vien tikslią realizaciją. Todėl pastaruoju metu savo

kūriniuose ieškau atviros formos ir naujų interakcijos būdų.

Cladi III išeities taškas yra ankstesnių kompozicijų Cladi I akordeonui (2020, Vakarų Vokietijos radijo užsakymas) bei Cladi II ansambliui (2021, der/gelbe/klang ansamblio užsakymas) idėjos ir medžiaga. Visi trys kūriniai – tarsi išplėtota unisono linija, judanti skirtingomis trajektorijo- mis, keičianti savo vidinę struktūrą, spalvas bei tankumą.

Šiame kūrinyje savo tikslų siekiu desinchronizuodamas instrumentininkų partijas, palikdamas tik specifinius sankirtos taškus ir taip atverdamas galimybę muzikantams stipriau reaguoti ir veikti vieniems kitus. Elektronika šias linijas sujungia ir išplečia erdvėje.

Cladi III dedikuota Broniaus Kutavičiaus (1932–2021), mano pirmojo kompozicijos mokytojo, atminimui.

Vykintas Baltakas